Тестове за Биохимия

Нашата категория “Биохимия” обхваща различни жизненоважни тестове, изследващи сложните химични процеси в организма. Тези тестове предоставят ценни сведения, като оценяват критични фактори, като например нивата на възпаление, измерени чрез С-реактивния протеин (CRP), и хемоглобина, отговорен за преноса на кислород в червените кръвни клетки. Тези прецизни измервания и подробни анализи дават възможност на потребителите ефективно да наблюдават и поддържат оптимален химичен баланс в тялото си.

Експресна доставка
Доставя се в дискретна опаковка
Събиране на проба чрез убождане

Видове тестове, които предлагаме

  • C-реактивен протеин (CRP)