Тестове за Възпалителни заболявания

Категорията “Възпалителните заболявания” разглежда различни системни въздействия на възпалението. Независимо дали става въпрос за стрептококови инфекции или грип, тестовете осигуряват ранно откриване и ефективно лечение. Чрез бързото идентифициране на възпалителните маркери ние даваме възможност за навременна намеса за по-добри здравни резултати. Усъвършенстваните решения за тестване, включително комплектите за стрептококи А и грип, позволяват на потребителите да наблюдават и да се справят с възпалителните състояния с прецизност, като подпомагат по-добрите здравни резултати чрез навременни интервенции.

Експресна доставка
Доставя се в дискретна опаковка
Вземане на проби с тампон

Видове тестове, които предлагаме

  • Стреп A